Διακοπή καπνίσματος

Stop Smoking BookletΟ βελονισμός είναι μια δημοφιλής μη φαρμακευτική πρακτική στην προσπάθεια διακοπής του καπνίσματος. Στηρίζει την προσπάθεια του ατόμου: καταστέλλει την επιθυμία για κάπνισμα, δημιουργεί απέχθεια στον καπνό, μειώνει τα συμπτώματα του συνδρόμου στέρησης και δίνει την ώθηση που χρειάζεται για να στηρίξει την παραγωγή ενδογενών νευροδραστικών ουσιών που ο καπνιστής έπαιρνε από το τσιγάρο.

Διάφορα πρωτόκολλα βελονισμού, ωτοβελονισμού, ημιμόνιμες βελόνες και ηλεκτροβελονισμός έχουν εφαρμοσθεί για τη διακοπή του καπνίσματος και υπάρχουν αρκετές εργασίες που ανακοινώνουν υψηλά ποσοστά επιτυχίας (50-90%). Παρ’ όλα αυτά τα στοιχεία παραμένουν αντιφατικά (αναδεικνύουν την ανομοιομορφία στην πρακτική, τη μη ειδικότητα των σημείων, τη δυσκολία σχεδιασμού κατάλληλης μεθοδολογίας).
Το γεγονός που αποτυπώνεται τελικά έπειτα από αναλύσεις σε μεγάλο αριθμό μελετών είναι το όφελος της παρέμβασης με βελονισμό (τουλάχιστον 30%) σε σύγκριση με τη μη παρέμβαση. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πιθανότητα να κάνει κανείς μόνος του μια επιτυχημένη προσπάθεια και να παραμείνει μη καπνιστής πέραν του έτους κυμαίνεται γύρω στο 3-5%.
Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχει εμπειρία πλέον των 30 χρόνων στην εφαρμογή βελονισμού για τη διακοπή του καπνίσματος και η βοήθειά του έχει εδραιωθεί στην κλινική πρακτική.

Το κάπνισμα είναι εθισμός, δεν μπορείς να το ελέγξεις, απλά σου αρέσει (αφορά δομές του συναισθηματικού εγκεφάλου και όχι της λογικής). Σίγουρα το τσιγάρο δεν είναι φτιαγμένο για να το κόβει κανείς εύκολα. Από την άλλη δεν υπάρχουν καταδικασμένοι καπνιστές, κανείς δε γεννήθηκε μ’ ένα τσιγάρο στο στόμα, αλλά μ’ έναν εγκέφαλο που παράγει τις δικές του ουσίες. Η αποχή από την εξωγενή χορήγηση αποτελεί την κινητήριο δύναμη. Όσο δεν καπνίζει κανείς, η βιοχημεία του εγκεφάλου κινητοποιείται για να παραχθούν ενδογενείς ουσίες που θα στηρίξουν τον οργανισμό.

Κόβει κανείς το κάπνισμα όταν θα αισθανθεί έτοιμος. Είναι μια μεγάλη απόφαση, μια αλλαγή στη ζωή του καπνιστή και έτσι πρέπει να δει κανείς αυτήν την προσπάθεια. Η διαδικασία απεξάρτησης είναι δύσκολη και δυσάρεστη εμπειρία για τον καπνιστή και το περιβάλλον του, ιδίως στην αρχή. Σε αυτή τη φάση χρειάζεται βοήθεια και ο βελονισμός αποτελεί ένα σύμμαχο σε αυτόν τον αγώνα. Στόχος είναι να γίνει η προσπάθεια όσο πιο εύκολη και διαχειρίσιμη, άρα και επιτυχής.

Περισσότερες πληροφορίες στα ερωτήματα ενός καπνιστή που προσπαθεί να κόψει το τσιγάρο: Τι πολεμάει κανείς; Πως γίνεται μια καλή προσπάθεια; Βοηθάει ο βελονισμός; θα βρείτε στο βιβλιαράκι: ‘‘Διακοπή Καπνίσματος – Μια πρακτική βοήθεια’’.

Comments are closed.