Δράση του βελονισμού

Η επιστημονική κοινότητα δέχεται ότι ο βελονισμός προκαλεί φυσιολογικές μεταβολές στον οργανισμό, ενώ διάφορες θεωρίες έχουν προταθεί σε μια προσπάθεια να ερμηνευτεί ο μηχανισμός δράσης του (η θεωρία της πύλης, η θεωρία απελευθέρωσης ενδορφίνων, η θεωρία ανώτερων ανασταλτικών οδών, η νευρωνική θεωρία και τελευταία η θεωρία της νευροδραστικής μονάδας).

Acupuncture needles
Η άμεση διέγερση του δικτύου των νευρικών απολήξεων, τα μηχανικά ερεθίσματα από την βελόνα και η απελευθέρωση τόσο στους υποκείμενους ιστούς όσο και στο κεντρικό νευρικό σύστημα, βιολογικά ενεργών πεπτιδίων, φαίνεται ότι εμπλέκονται στους μηχανισμούς δράσης του. Γενικά, θα μπορούσε να πει κανείς, ότι ο βελονισμός κινητοποιεί το νευρικό, το παρακρινές, το ενδοκρινικό και το ανοσοποιητικό σύστημα προς όφελος του οργανισμού.

Σύμφωνα με κλινικές μελέτες και εργαστηριακές έρευνες που έχουν ανακοινωθεί σε εθνικά και διεθνή συνέδρια και σε ιατρικά περιοδικά, ο βελονισμός εμφανίζει τις παρακάτω δράσεις:
•    Τοπική υπεραιμία (αγγειοδιαστολή) και βελτίωση της μικροκυκλοφορίας
•    Αναλγητική δράση (ενδογενή οπιοειδή)
•    Αντιφλεγμονώδη δράση
•    Ρύθμιση της ανοσολογικής απάντησης του οργανισμού
•    Ρύθμιση στο ορμονικό προφίλ (δράση στο ενδοκρινές σύστημα)
•    Κινητοποίηση των μηχανισμών αυτοΐασης-αναγέννησης των ιστών
•    Δράση στο αυτόνομο νευρικό σύστημα (γενική ομοιοστατική δράση)
•    Ευφορική, αγχολυτική και αντικαταθλιπτική δράση
•    Ηρεμία, χαλάρωση, ήπιο υπναγωγό αποτέλεσμα
•    Μείωση των συμπτωμάτων του συνδρόμου στέρησης σε εξαρτημένα άτομα
•    Αντιεμετική δράση

Comments are closed.